דחסן נייח 20 כ”ס

דחסניות אינטגרליות בנפחים שונים, החל מ-6 מ”ק ועד ל-24 מ”ק.

למפרטים מדויקים ולמחירים יש להפנות לטופס “צור קשר”.