משאיות דחס לאיסוף ופנוי אשפה וקרטון

מרכב דחס + מנוף למיכלים שקועי קרקע

 
שקועי קרקע