מטאטאי כבישים ומכונות טיאוט למדרכות

CITY FANT 30

 
מכונת טיאוט כבישים סיטיפאנט 30